UTVALDA PROJEKT

2019-pågående

Omgestaltning av äldre kontorsområde i Borlänge. Systemhandling samt fortsatt bygghandling. I samarbete med Martin Nyberg Landskapsarkitekt.

2019

Illustrationsplan/programhandling för nytt kvarter med förskolegård, vårdboende, LSS-boende och hyreslägenheter. I samarbete med Ekologigruppen.

2019

Gestaltningsförslag för ombyggnation av campus Borlänge för Högskolan Dalarna. I samarbete med Martin Nyberg Landskapsarkitekt.

2019

Gestaltningsprojekt för grönstruktur, lekplatser samt dagvattenstråk, i ny stadsdel i Linköping. I samarbete med Martin Nyberg Landskapsarkitekt.

2019

GESTALTNING AV
NY SKOLGÅRD

Utformning och gestaltning samt bygglov för ny skolgård i norra Stockholm. I samarbete med ÅWL Arkitekter. 

2019

'AKTIV SKOLGÅRD'
HÖGSTADIESKOLA

Gestaltningsförslag för en aktiv skolgård på högstadieskola i Avesta. I samarbete med Martin Nyberg Landskapsarkitekt.

2018

HOTELLENTRÉ &
INNERGÅRD

Utredning, gestaltning och systemhandling för ny hotellentré samt förslag för innergård. I samarbete med Landskapslaget.  

2018

Utredning, gestaltning och systemhandling för ny förskola samt vårdboende. I samarbete med Martin Nyberg Landskapsarkitekt. 

2018

STADSDELSPARK
GRÖNOMRÅDE

Utredning, programhandling samt gestaltning för ny stadsdelspark i södra Stockholm. I samarbete med ÅF Landskap.  

2017-2018

Programhandlingar och förfrågningsunderlag för fyra skolgårdsupprustningar. 

I samarbete med ÅF Landskap. 

2017-2018

Utredning samt systemhandling för sänkning av väg för placering av nytt bostadshus i befintlig gatustruktur. 

I samarbete med Landskapslaget. 

2017

Gestaltnings- och illustrationsprojekt i nytt bostadskvarter för ny detaljplan i norra Stockholm. I samarbete med ÅF Landskap. 

Vill du veta mer? Kontakta mig på marie@marievikstrom.se så skickar jag min portfolio!

KONTAKT